Lessen uit crises en mini-crises 2014

Boekbespreking. Dit boek is het derde deel in de reeks Lessen uit crises en mini-crises, onder redactie van Van Duin en Wijkhuis. In zeventien hoofdstukken worden verschillende crises en mini-crises uit 2014, ieder met een nationale component, besproken. Zo passeren onder meer de fatale overval op de juwelier in Deurne (hoofdstuk 2), de vliegramp met MH17 (hoofdstuk 9) en het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen (hoofdstuk 13) de revue. Ieder hoofdstuk is opgebouwd uit een beschrijving van het feitencomplex en een analyse en beoordeling van het gevoerde crisis- en veiligheidsmanagement.

Het evaluatieonderzoek is dilemmagericht en probeert een verklaring voor het gevoerde crisis- en veiligheidsmanagement te zoeken in de achterliggende redenen of oorzaken van het handelen. Ook worden verbanden gelegd tussen de verschillende crises en mini-crises en is er aandacht voor de juridisering van de crises. De auteurs zijn overwegend positief over de staat van de crisisbeheersing in Nederland, maar onderkennen dat dit enigszins contrasteert met het beeld dat bij het grote publiek na afloop van sommige casus is blijven hangen.

Het boek is interessant voor de bestuurskundig geïnteresseerde lezer en geeft een inkijk in de dilemma’s waar bestuurders en professionals werkzaam op het gebied van crisis- en veiligheidsmanagement mee geconfronteerd worden. (PB)

M. van Duin & L.J.J. Wijkhuis (red.)
Lessen uit crises en mini-crises 2014
Den Haag: Boom bestuurskunde 2015, 330 p., € 29,95

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *