Aansprakelijkheidsrecht. Deel I: Rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel

Boekbespreking. Vijftien jaar na het verschijnen van het handboek Aansprakelijkheidsrecht van C.C. van Dam, is een tweede druk uitgekomen. In het eerste deel, genaamd Rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel, staat het uitgangspunt centraal ‘dat het doel van het aansprakelijkheidsrecht niet het vergoeden van schade is, maar het herstellen van een geschonden recht of belang’. Deze benadering biedt volgens Van Dam een duidelijker perspectief op het moderne aansprakelijkheidsrecht, want ‘als een recht of belang is geschonden dient een reactie te volgen, ongeacht of sprake is van schade’. Verrassend is dan ook niet, dat de auteur in hoofdstuk 2 stilstaat bij de voorwaarden voor een effectief rechtsmiddel. Het personenschaderecht vanuit het perspectief van rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel wordt in hoofdstukken 3 en 4 behandeld. In het gehele handboek wordt veel aandacht besteed aan de rechtspraak van het EHRM en de invloed van het EVRM op het aansprakelijkheidsrecht. Het is met smart wachten op het tweede (Voorwaarden voor aansprakelijkheid) en derde deel (Categorieën van aansprakelijkheid) van deze tweede druk, welke volgens Van Dam ‘in de komende jaren’ zullen verschijnen (MO).

C.C. van Dam
Aansprakelijkheidsrecht. Deel I: Rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel
2e druk, Den Haag: BJu 2015, 255 p., €89,00.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *