Showing 1–12 of 20 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 30

Ruiz Zambrano: interne situatie – effectieve genot burgerschapsrechten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 31

McCarthy, dubbele nationaliteit – interne situatie

Noot: R. Fernhout

08-05-2011 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-434/09

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 32

Dereci

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 33

Aladzhov: uitreis Unieburger – openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 36

terugkeer na kort toeristisch verblijf geen belemmering EU-rechten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 49

stagiair en tewerkstellingsvergunning

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 51

grensoverschrijdende intraconcernuitlening

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 56

inbewaringstelling en MTV-controles

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 22

O., S. en L.: gezinshereniging samengestelde gezinnen; Unieburgerschap en de belangen van het kind.

Noot: N. Ismaili

06-12-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-356/11 en C-357/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 29

Iida: EU burgerschap, verblijfsrecht ouder en verkrijging langdurig ingezetenen status

Noot: R. Fernhout

08-11-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-40/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 31

prejudiciële vragen: terugkeersituaties, dienstontvangers en verblijfsduur

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 33

Carpenter-situatie: grensoverschrijdende dienstverlening en effectief genot

Showing 1–12 of 20 results