Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 31

prejudiciële vragen: terugkeersituaties, dienstontvangers en verblijfsduur


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.C.F.J.A. de Waele

Archiefcode: RV20120031

05-10-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BX9567) zaaknummer: 201011889/1/T1/V4

diensten EU-burger

Vrij verkeer van EU-burgers en Familieleden

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 9, lid 1(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 21, lid 1Art. 56Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 6