Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 31

McCarthy, dubbele nationaliteit - interne situatie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R. Fernhout

Archiefcode: RV20110031

08-05-2011 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2011:277) zaaknummer: C-434/09

Derdelanders dubbele nationaliteit EU-burger

Vrij verkeer van EU-burgers en Familieleden

(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 21Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 3, lid 1 rl