Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 51

grensoverschrijdende intraconcernuitlening


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): T. de Lange

Archiefcode: RV20110051

05-10-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BT6680) zaaknummer: 200806537/1-A/V6

werkgever

Arbeidsmigratie

(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 45(WAV) Wet arbeid vreemdelingen Art. 18Art. 2Art. 3Toetredingsakte Bulgarije Art. 23