Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 30

Ruiz Zambrano: interne situatie – effectieve genot burgerschapsrechten


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R. Fernhout

Archiefcode: RV20110030

08-03-2011 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:NL:XX:2011:BP9130) zaaknummer: C-34/09

Derdelanders EU-burger

Vrij verkeer van EU-burgers en Familieleden

(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 20Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 3, lid 1 rl