Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 49

stagiair en tewerkstellingsvergunning


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.P. Klap

Archiefcode: RV20110049

10-08-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BR4656) zaaknummer: 201102634/1/6

Arbeidsmigratie

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 7:12(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 45(WAV) Wet arbeid vreemdelingen Art. 1, lid 1, sub b onder 1Art. 2, lid 1Art. 3, lid 1, sub a