Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 62

Byankov: vrij verkeer, rechtszekerheid en effectiviteitsbeginsel

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 83

Commissie tegen Nederland: 'studiefinanciering: 3-uit-6-eis'

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 97

Europese Commissie tegen Oostenrijk: verboden onderscheid naar nationaliteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 32

O. en B.: Europa-route - economisch inactieve EU-burger - korte verblijfsduur gastlidstaat

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 33

S. en G.: derdelander familieleden grenswerknemer en verblijfsrecht in lidstaat van nationaliteit van de EU-burger

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 45

de Essent zaak

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 7

Qurbani: bevoegdheid prejudiciële uitlegging betreft enkel tot het Unierecht behorende rechtsvoorschriften

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 83

Sociale Verzekeringsbank heeft eigen verantwoordelijkheid Zambrano situatie te onderzoeken

Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond