Showing 1–12 of 18 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 39

definitie tijdelijk verblijfsrecht en formeel beperkte verblijfsvergunning

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 40

heffing leges ontneemt het nuttig effect aan richtlijn 2003/109/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 41

EG langdurig ingezetene: onderbreking vijf jaar rechtmatig verblijf

Noot: C.A. Groenendijk

07-10-2009 Rechtbank 's-Gravenhage zaaknummer: Awb 08/42722

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 43

Leges verblijfsvergunning langdurige ingezetene

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 44

Prejudiciële vraag over formeel beperkt verblijfsrecht in richtlijn 2003/109/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 45

Terugbetaling onverschuldigd betaalde leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 45

status langdurig ingezeten derdelander, uitkering Ziektewet en duurzaamheid bestaansmiddelen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 46

Wet inburgering: inburgeringsplicht EG-langdurig ingezetene en vergunning onbepaalde tijd regulier

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 39

Kamberaj: gelijke behandeling langdurig ingezetene bij huursubsidie en artikel 34 Handvest

Noot: C.A. Groenendijk

24-04-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-571/10

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 40

Commissie tegen Nederland: overdreven en onevenredig hoge leges

Noot: D. Schaap

26-04-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-508/10

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 41

Mangat Singh; formeel beperkt verblijfsrecht en toegang tot langdurig ingezetenen status

Noot: M.H.A. Strik

18-10-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-502/10

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 42

langdurig ingezetene: 'verblijfsgat' geen onderbreking vijf jaar legaal verblijf

Showing 1–12 of 18 results