Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 40

heffing leges ontneemt het nuttig effect aan richtlijn 2003/109/EG


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): J.C. de Heer

Archiefcode: RV20090040

24-07-2009 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ3776) zaaknummer: Awb 08/42722

langdurig ingezetene leges

Lang verblijvende derdelanders

(VV) Voorschrift Vreemdelingen Art. 3.34g(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 24, lid 2