Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 43

Leges verblijfsvergunning langdurige ingezetene


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20100043

29-06-2010 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2010:BN0203) zaaknummer: 200906408/1/V2

leges

Lang verblijvende derdelanders

Besluit 1/80 associatieraad EEG-Turkije Art. 13Richtlijn 2003/86/EG (Gezinshereniging) Art. 5, lid 1Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 25Vluchtelingenverdrag Art. 3.34h