Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 41

EG langdurig ingezetene: onderbreking vijf jaar rechtmatig verblijf