Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 42

langdurig ingezetene: 'verblijfsgat' geen onderbreking vijf jaar legaal verblijf


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20120042

03-04-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BW1435) zaaknummer: 201101225/1/V3

langdurig ingezetene verblijfsrecht

Lang verblijvende derdelanders

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 21, lid 1bArt. 8gRichtlijn 2003/109/EG (Langdurig ingezetenen) Art. 3, lid 2Art. 4