Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 40

Commissie tegen Nederland: overdreven en onevenredig hoge leges


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): D. Schaap

Archiefcode: RV20120040

26-04-2012 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2012:243) zaaknummer: C-508/10

evenredigheid langdurig ingezetene leges

Lang verblijvende derdelanders

(VV) Voorschrift Vreemdelingen Art. 3.34g