Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 45

status langdurig ingezeten derdelander, uitkering Ziektewet en duurzaamheid bestaansmiddelen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20110045

14-04-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BQ2599) zaaknummer: 201008394/1/V1

Hof van Justitie EG (zevende kamer) langdurig ingezetene

Lang verblijvende derdelanders

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.75(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 21Richtlijn 2003/109/EG (Langdurig ingezetenen) Art. 8, lid 1