Resultaat 37–48 van de 494 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (222) reclame

M. van Delft-Baas

Beantwoording van een rechtsvraag behorende bij de rode draad 'Recht en reclame'. In de casus komen ondere andere rechtsmacht, productaansprakelijkheid en de grondslag van schadevergoeding aan de orde (onrechtmatigde daad of misleidende reclame). Ook het verbod op verdere uitzending van de reclame wordt behandeld.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en reclame
juli 1993
AA19930584

Beantwoording rechtsvraag (233) materieel strafrecht (artikel 1 en 1 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

S.A.M. Stolwijk

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het legaliteitsbeginsel waarbij vermogensdelicten worden behandeld. De rechtsvraag is gesteld in het kader van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging'.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
oktober 1994
AA19940686

Beantwoording rechtsvraag (243) Medisch beroep

E.W. van Slooten

Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'beroepsaansprakelijkheid' waarbij de medische beroepsaansprakelijkheid centraal staat en er onder meer gekeken wordt naar de medische behandelingsovereenkomst en alle eisen die daaruit voortvloeien bij het bewijzen van een medische beroepsfout en aansprakelijkheid vast te stellen.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
september 1995
AA19950726

Beantwoording rechtsvraag (270) privaatrecht

Suykerland BV

L.H.A.J.M. Quant, J.C.W. de Sauvage Nolting, M.V. Ulrici

Beantwoording van een rechtsfilosofische rechtsvraag gesteld in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' waarbij de rol en beroep van de advocaat aan de orde komen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en ethiek
juli 1998
AA19980722

Beantwoording rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht

J. Wöretshofer

Aan de hand van een strafrechtelijke incestcasus werden enkele vragen gesteld aan de lezers van Ars Aequi. In dit artikel worden de inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
september 1999
AA19990676

Beantwoording rechtsvraag (287) Jeugdrecht

A.P. van der Linden

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Minderjarigen in het recht
september 2000
AA20000687

Beccaria: Dei delitti e della pene (Over misdaden en straffen) (1764)

J.M. ten Voorde

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de klassier van Cesare Beccaria die in 1764 de misstanden in het destijds geldende straf(proces)recht in kaart te brengen. In dit artikel wordt ingegaan op de pretentie van het strafrecht, die als uiting van de staatsmacht naar voren komt. Tevens wordt er een linkn gelegd met het huidige staf(proces)recht.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2009
AA20090342

Bedreigt de internetprovider uw privacy?

H. Gardeniers

Internetproviders zijn eind 1999 in opspraak geraakt in verband met de vermeende slechte omgang met gegevens over hun klanten.1 De discussie hierover is intussen weer wat geluwd. Wat blijft is de vraag of het allemaal een storm in een glas water was, of dat er terecht kanttekeningen zijn geplaatst bij de handelwijze van providers.

Rode draad | Big brother in cyberspace
juni 2002
AA20020378

Benckiser-arrest

Rode draad

J.M. van Dunné

Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13475, ECLI:NL:HR:1989:AC3549 (Benckiser/Staat) Bespreking van het Benckiser-arrest in het licht van de rode draad 'Milieurecht'. In dit kader staat de aansprakelijkheid voor milieuschade centraal waarbij met name de relativiteitsleer speelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Milieurecht
juli 1990
AA19900469

Berg-De Bary

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 18 september 1987, nr. 12975, ECLI:NL:HR:1987:AC9963 (Berg/De Bary) Bespreking van het arrest Berg/De Bary waarbij het gaat om de vraag vanaf wanneer een zekerheidseigenaar een bepaalde zaak onder zich moet hebben om bescherming te genieten bij faillissement. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en komt eerdere van belang zijnde jurisprudentie aan bod.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
juni 1988
AA19880396

Beroepsaansprakelijkheid en legal opinions

M. Brink, G.T.M.J. Raaijmakers

In het onderstaande artikel wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van een advocaat voor een zogenaamde legal opinion. Deze figuur, is met name tot ontwikkeling gekomen in het Anglo-Amerikaanse recht en wordt ook voor de Nederlandse praktijk steeds belangrijker. De legal opinion heeft, ondanks het toenemend belang ervan, in de Nederlandse literatuur nog niet veel aandacht gekregen.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
juni 1995
AA19950466

Beroepsaansprakelijkheid en verzekering

M.W.E. Koopmann

Beroeps)aansprakelijkheid en verzekering beïnvloeden elkaar. In deze bijdrage wordt ingegaan op vragen als: Welke schade is voor de beroepsbeoefenaar nog te verzekeren en welke niet? Zouden bepaalde beroepsgroepen wettelijk verplicht moeten worden tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering of dient dit aan de verschillende beroepsgroepen zelf te worden overgelaten? Moet een benadeelde een act ion directe tegen de verzekeraar worden toegekend naar model van artikel 6 WAM? Is het wenselijk om voor bepaalde vormen van schade (denk bijvoorbeeld aan schade op medisch gebied) een aansprakelijkheidslimiet in de wet te stellen (conform artikel 6:110 BW)? Kunnen beroepsbeoefenaren zich tegen persoonlijke aansprakelijkheid (voldoende) beschermen door een rechtspersoon (denk hierbij aan een NV, een BV of een coöperatie) op te richten?

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
oktober 1995
AA19950755

Resultaat 37–48 van de 494 resultaten wordt getoond