Beantwoording rechtsvraag (233) materieel strafrecht (artikel 1 en 1 lid 2 Wetboek van Strafrecht)


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het legaliteitsbeginsel waarbij vermogensdelicten worden behandeld. De rechtsvraag is gesteld in het kader van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging'.