Beantwoording rechtsvraag (270) privaatrecht

Suykerland BV


Beantwoording van een rechtsfilosofische rechtsvraag gesteld in het kader van de Rode draad ‘Recht & Ethiek’ waarbij de rol en beroep van de advocaat aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.H.A.J.M. Quant, J.C.W. de Sauvage Nolting, M.V. Ulrici

Verschijning: juli 1998

Archiefcode: AA19980722

Metajuridica Rechtsfilosofie

Overig Perspectief RechtsvraagRode draad Recht en ethiek