Beantwoording rechtsvraag (243) Medisch beroep


Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'beroepsaansprakelijkheid' waarbij de medische beroepsaansprakelijkheid centraal staat en er onder meer gekeken wordt naar de medische behandelingsovereenkomst en alle eisen die daaruit voortvloeien bij het bewijzen van een medische beroepsfout en aansprakelijkheid vast te stellen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.W. van Slooten

Verschijning: september 1995

Archiefcode: AA19950726

beroepsaansprakelijkheid beroepsfout medische misser Rode draad verantwoordelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief RechtsvraagRode draad Beroepsaansprakelijkheid