Beccaria: Dei delitti e della pene (Over misdaden en straffen) (1764)


In dit artikel behorende bij de Rode draad ‘Canon van het Recht’ wordt ingegaan op de klassier van Cesare Beccaria die in 1764 de misstanden in het destijds geldende straf(proces)recht in kaart te brengen. In dit artikel wordt ingegaan op de pretentie van het strafrecht, die als uiting van de staatsmacht naar voren komt. Tevens wordt er een linkn gelegd met het huidige staf(proces)recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. ten Voorde

Verschijning: mei 2009

Archiefcode: AA20090342

Beccaria Rode draad 'Canon van het recht' staatsmacht straffen strafproces

Metajuridica RechtsgeschiedenisStrafrecht en criminologie

Overig Rode draad Canon van het Recht