Rode draad

Resultaat 13–24 van de 503 resultaten wordt getoond

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel wordt een eerder in Ars Aequi geplaatst artikel nog een keer geplaatst in het kader van de lustrum rode draad 'Van oude dingen...'. Het artikel is van Ham Magnus Enzensberger, essayist en lyricus. In het - in de Duitse taal nog niet eerder gepubliceerde - stuk, waarvan de schrijver zo vriendelijk is geweest aan 'Ars Aequi' het publikatierecht te verlenen, wordt de draak gestoken met vorm en inhoud van de (alleen maar Duitse??) strafwet. Het fijne oor van Enzensberger en zijn formidabele taalbeheersing komen hierin uitstekend tot gelding. In zijn 'strafbepalingen' heeft hij zelfs een aantal door overmatig gebruik tot de grond toe versleten dichtregels weten te verwerken van Schiller ("Wer ein holdes Weib errungen'), van Goethe ('Wer sich der Einsamkeit ergibt') en zelfs van Luther ('Wer nicht Hebt Wein Weib und Gesang'). Voor 'oplettende lezertjes' een goede oefening, de hier niet opgenoemde klassieke fragmenten uit de tekst te halen! Daarnaast wordt er nog een artikel gepubliceerd over het existentiefilosofie en de domiciliekeuze in het internationaal privaatrecht.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
mei 1991
AA19910369

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze bijdrage bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een sprookje opgenomen over de ideale staat dat in een vroeg nummer van Ars Aequi is geplaatst. Ook is er een artikel opgenomen over interpretatiemethoden, logica en inductie in het recht.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
juni 1991
AA19910455

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze bijdrage behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' worden een strip met daarin een discussie over abortus en een kruiswoordpuzzle met juridische achtergrond afgedrukt. Beide 'artikelen' zijn in eerdere jaargangen van Ars Aequi verschenen.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
juli 1991
AA19910527

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt ingegaan op de manier waarop in Duitsland ten tijde van de bedreiging door de RAF door de Duitse justitie werd omgegaan met deze gevangenen en bijvoorbeeld hongerstakingen. Dit artikel is al eerder in augustus 1977 in Ars Aequi verschenen.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
september 1991
AA19910607

‘Van oude dingen…’

Meesters-column: Gelijke gevallen ongelijk behandeld

Ars Aequi Libri, J.C.M. Leijten

Bijdrage bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' met een Meesters-column uit oktober 1979. In dit artikel gaat Leijten in op de ongelijkheid in een strafproces en laat zien waar deze ongelijkheid bij bijvoorbeeld de strafoplegging op gebaseerd is.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
november 1991
AA19910955

‘Van oude dingen…’

Suske en Wiske - arrest

Ars Aequi Libri, H. Cohen Jehoram

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een arrest en daarbij behorende noot dat in 1984 reeds in Ars Aequi is verschenen en waarin een auteursrecht inbreuk centraal staat doordat er korte striptekeningen worden gepubliceerd.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
december 1991
AA19911151

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een artikel uit oktober 1961 gepubliceerd waarin een toneelspel wordt weergegeven waarin allerlei juridische kwesties naar voren komen die spelen onder het oud-BW zoals de voorrang bij levering constitutum possessorium, eigendomsverkrijging en geldlening.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
april 1991
AA19910293

20 jaar Nieuw BW en het goederenrecht: er is in die tijd veel-weinig* gebeurd

*Doorhalen wat niet van toepassing is

S.E. Bartels

Post thumbnail

Met hulp van de twee fantastische hoogleraren Sven Stelbaert en Bert Valsteens bespreekt Steven Bartels de ontwikkelingen in het goederenrecht van de afgelopen twintig jaar.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
juni 2012
AA20120478

25 maart 1957: oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

W.T. Eijsbouts

Vanaf april 2009 verschijnt in Ars Aequi de ‘canon van het recht’ met daarin alles wat je moet weten om bij juridisch triviant een kans te maken. Elke maand komen drie of vier vensters aan bod. De canon is samengesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en van verschillende faculteiten, te weten: Tineke Cleiren, Corjo Jansen, Tijn Kortmann, Hans Nieuwenhuis, Sacha Prechal en Raymond Schlössels onder voorzitterschap van Jan Lokin.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
februari 2010
AA20100117

A Brief Sketch of the Legal System of Israel and the Role of the Israeli Supreme Court

E.M. Salzberger

In deze Rode draad 'Over de Grens' gaat de auteur in dit Engelstalige artikel in op de Israëlische juridische systeem en portretteert het unieke Supreme Court dat een belangrijke spil in het web is van de Israëlische democratie die geen geschreven constitutie kent.

Overig | Rode draad | Over de grens
december 2007
AA20070942

A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, dissertatie Utrecht 1965

E.H. Hondius

Post thumbnail

Prof. mr. Hondius beschouwt in deze eerste bijdrage van de nieuwe Rode draad de dissertatie van mr. A.R. Bloembergen over 'Schadevergoeding bij onrechtmatige daad'. Nadat Hondius eerst wat achtergronden bespreekt, behandelt hij vervolgens het proefschrift. Ook komen recencies op de dissertatie, het hoogleraarschap van mr. A.R. Bloembergen en latere publicaties aan bod.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
januari 2008
AA20080073

Aan tafel met Mill, Berlin en Taylor

L. Stam

Post thumbnail

Nederlanders kampen met overgewicht. Wat kan en mag de overheid hiertegen doen? Bedreigen maatregelen als een vettaks of een verbod op snoepreclame onze vrijheid? Het schadebeginsel biedt steun bij het antwoord op deze vragen, maar helpt ons niet om gezonder te eten. Wellicht is de oplossing om zelfbeheersing als vorm van vrijheid te zien. Die zienswijze is echter niet zonder risico’s.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
april 2014
AA20140304

Resultaat 13–24 van de 503 resultaten wordt getoond