‘Van oude dingen…’

Suske en Wiske - arrest


In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad ‘Van oude dingen…’ wordt een arrest en daarbij behorende noot dat in 1984 reeds in Ars Aequi is verschenen en waarin een auteursrecht inbreuk centraal staat doordat er korte striptekeningen worden gepubliceerd.