25 maart 1957: oprichting van de Europese Economische Gemeenschap


Vanaf april 2009 verschijnt in Ars Aequi de ‘canon van het recht’ met daarin alles wat je moet weten om bij juridisch triviant een kans te maken. Elke maand komen drie of vier vensters aan bod. De canon is samengesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en van verschillende faculteiten, te weten: Tineke Cleiren, Corjo Jansen, Tijn Kortmann, Hans Nieuwenhuis, Sacha Prechal en Raymond Schlössels onder voorzitterschap van Jan Lokin.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.T. Eijsbouts

Verschijning: Februari 2010

Archiefcode: AA20100117

Canon van het Recht oprichting EEG Verdrag van Rome

Internationaal Europees en buitenlands recht

Overig Rode draad Canon van het Recht