‘Van oude dingen…’


In deze bijdrage behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen…' worden een strip met daarin een discussie over abortus en een kruiswoordpuzzle met juridische achtergrond afgedrukt. Beide 'artikelen' zijn in eerdere jaargangen van Ars Aequi verschenen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ars Aequi Libri

Verschijning: juli 1991

Archiefcode: AA19910527

abortus maatschappelijke discussie puzzle rechtsvinder van oude dingen

Overig Rode draad Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'