‘Van oude dingen…’


In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad ‘Van oude dingen…’ wordt ingegaan op de manier waarop in Duitsland ten tijde van de bedreiging door de RAF door de Duitse justitie werd omgegaan met deze gevangenen en bijvoorbeeld hongerstakingen. Dit artikel is al eerder in augustus 1977 in Ars Aequi verschenen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ars Aequi Libri

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910607

detentie hongerstaking reglement terrorisme van oude dingen

Overig Rode draad Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'