‘Van oude dingen…’

Meesters-column: Gelijke gevallen ongelijk behandeld


Bijdrage bij de lustrum rode draad ‘Van oude dingen…’ met een Meesters-column uit oktober 1979. In dit artikel gaat Leijten in op de ongelijkheid in een strafproces en laat zien waar deze ongelijkheid bij bijvoorbeeld de strafoplegging op gebaseerd is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ars Aequi Libri, J.C.M. Leijten

Verschijning: november 1991

Archiefcode: AA19910955

ongelijkheid rechtsbedeling straf straftoemeting van oude dingen

Overig Rode draad Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'