Rechtsvraag

Resultaat 373–384 van de 483 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (259) voor eerstejaars

Rechtsvinding en gevalsvergelijking

C.J.H. Jansen, C.J. Loonstra

In deze rechtsvraag voor eerstejaars wordt een casus aan de orde gesteld die door rechtsvinding dient te worden opgelost. Daarbij is het van belang dat men uit een casus de rechtsvraag formuleert.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1997
AA19970060

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970496

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970459

Rechtsvraag (260) Huurrecht

Hennepkweek

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Rechtsvraag op het gebied van het huurrecht waarbij niet goed huurderschap als beëindiging van een huurovereenkomst aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1997
AA19970114

Rechtsvraag (261) staatsrecht

C.A.J.M. Kortmann

Rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij de ontbinding van de Tweede Kamer, instemming met ontbinding en bezwaar en beroep tegen ontbindingsbesluit van de regering.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1997
AA19970177

Rechtsvraag (264) voor eerstejaars

Een jeugdzonde

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten. Aan de orde komt toestemming en risico aansprakelijkheid van de ouders.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1997
AA19970527

Rechtsvraag (266) Straf(proces)recht

P.A.M. Mevis

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij onder andere aan de orde komen: gevangenhouding, ondertekening dagvaarding, bewijsrecht en bewezenverklaring.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1997
AA19970757

Rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerede huurdersverenigingen in Genehuizen

L.J.A. Damen

Rechtsvraag op het gebied van het subsidierecht waarbij ingegaan wordt op het bezwaarschrift en het belanghebbende begrip.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1997
AA19970895

Rechtsvraag (268) voor eerstejaars

F.W.H.M. Kusters

In deze rechtsvraag voor eerstejaars wordt ingegaan op de mogelijke partijdigheid en afhankelijkheid van rechter-plaatsvervangers.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1998
AA19980052

Rechtsvraag (269)

vergelijkend staatsrecht

P.J. Boon

In deze rechtsvraag komt het uitschrijven van eerdere verkiezingen aan de orde aan de hand van rechtsvergelijking tussen Nederland, Dutisland en Frankrijk,

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1998
AA19980126

Rechtsvraag (270) privaatrecht

Suykerland BV

L.H.A.J.M. Quant, M.V. Ulrici

Rechtsvraag die in het teken staat van de Rode draad 1998 'Recht & Ethiek' waarbij een rechtsfilosofische kwestie aan de orde is bij een ontslagzaak waarbij verschillende morele kwesties een rol spelen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en ethiek
maart 1998
AA19980221

Rechtsvraag (271) voor eerstejaars

Goederenrecht

J.H.M. van Erp

Rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij het eigendomsvraagstuk aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1998
AA19980625

Resultaat 373–384 van de 483 resultaten wordt getoond