Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'


Rechtsvraag in het kader van de Rode draad ‘Sancties’ waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.P.J. Goorden

Verschijning: juni 1997

Archiefcode: AA19970496

bestuursdwang bestuursrecht gedoogverklaring handhaving last onder dwangsom punitief karakter sancties

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag