Rechtsvraag (268) voor eerstejaars


In deze rechtsvraag voor eerstejaars wordt ingegaan op de mogelijke partijdigheid en afhankelijkheid van rechter-plaatsvervangers.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.W.H.M. Kusters

Verschijning: januari 1998

Archiefcode: AA19980052

belangenverstrengeling onafhankelijkheid onpartijdigheid rechter-plaatsvervanger

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag