Rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerede huurdersverenigingen in Genehuizen


Rechtsvraag op het gebied van het subsidierecht waarbij ingegaan wordt op het bezwaarschrift en het belanghebbende begrip.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: December 1997

Archiefcode: AA19970895

afwijzing belanghebbende beroep bezwaar subsidie verzoek

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen