Rechtsvraag (264) voor eerstejaars

Een jeugdzonde


Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten. Aan de orde komt toestemming en risico aansprakelijkheid van de ouders.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Verschijning: juli 1997

Archiefcode: AA19970527

aansprakelijkheid gevaarzetting onrechtmatige daad risico toestemming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag