Rechtsvraag

Resultaat 361–372 van de 483 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (247) nationaliteitsrecht

Neêrlands bloed?

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het nationaliteitsrecht waarbij de nationaliteit van iemand dient te worden vastgesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1995
AA19950909

Rechtsvraag (248) voor eerstejaars

Wrongful life

A.M. Hol

Rechtsvraag op het gebied van 'wrongful life' speciaal voor eerstejaars. In deze casus speelt de beheersing van de emoties een belangrijke rol.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1995
AA19950965

Rechtsvraag (249) ruimtelijk recht en aansprakelijkheid

P.J.J. van Buuren, B.J. Schueler

Rechtsvraag waarbij het ruimtelijk bestuursrecht aan de orde komt. Er komen vragen aan bod over de volgende onderwerpen: vrijstelling, legalisering en aansprakelijkheid voor schade.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1996
AA19960070

Rechtsvraag (250) Handhaving van gemeenschapsrecht

J.A.E. Vervaele

Rechtsvraag waarbij de handhaving van het Europees gemeenschapsrecht aan de orde komt. Er worden vragen gesteld over vooral procedurele onderdelen van de handhaving en samenwerking met nationale autoriteiten.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1996
AA19960136

Rechtsvraag (251) Staatsrecht

H.R.B.M. Kummeling

In deze staatsrechtelijke rechtsvraag wordt ingegaan op de afwijzing van een verzoek tot het houden van een manifestatie. Er dient te worden ingegaan op de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1996
AA19960208

Rechtsvraag (252) onrechtmatige daad in de sport

C.J.J.M. Stolker

In deze rechtsvraag wordt de vraag gesteld wanneer er in de setting van een sportwedstrijd sprake is van een onrechtmatige daad. In de sport gelden andere zorgvuldigheidsnormen en mensen worden geacht zich te conformeren aan de risico's.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1996
AA19960277

Rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht

H.C.F. Schoordijk

In deze rechtsvraag komt na een casus aan de orde hoe iemand onder een aansprakelijkheidsstelling uit borgtocht uit kan komen. De vraag dient beantwoord te worden naar Nederlands én Engels recht.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960467

Rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht

Th.A. de Roos

Rechtsvraag voor eerstejaars op het gebied van het materieel strafrecht waar aan de hand van een casus vragen worden gesteld over de te lasten te leggen delicten en de strafbaarheid van de verdachten.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960468

Rechtsvraag (255) Overdracht van roerende zaken

P. Rodenburg

In deze rechtsvraag wordt ingegaan op de overdracht van onroerende zaken in het kader van kunstroof. In de rechtsvraag wordt de nadruk gelegd op de Europese regelgeving die in het burgerlijk wetboek wordt geïmplementeerd inzake cultuur goederen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960599

Rechtsvraag (256) Bouwrecht

M.A.M.C. van den Berg

Rechtsvraag op het gebied van het bouwrecht waarbij de vraag is in hoeverre een architect aansprakelijk is voor een constructiefout waarbij het probleem ook is of de fout niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1996
AA19960661

Rechtsvraag (257) Faillissementsrecht

A. van Hees

Rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij de problematiek aan de orde komt die de boedel benadelen alvorens er faillissement wordt vastgesteld. In de casus is sprake van een autohandelaar die vlak voor het faillissement nog tal van transacties aangaat.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1996
AA19960725

Rechtsvraag (258) strafprocesrecht

J.W. Fokkens

Rechtsvraag op het gebied van strafprocesrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1996
AA19960778

Resultaat 361–372 van de 483 resultaten wordt getoond