Rechtsvraag (257) Faillissementsrecht


Rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij de problematiek aan de orde komt die de boedel benadelen alvorens er faillissement wordt vastgesteld. In de casus is sprake van een autohandelaar die vlak voor het faillissement nog tal van transacties aangaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Hees

Verschijning: november 1996

Archiefcode: AA19960725

benadeling boedel curator faillissementspauliana onrechtmatige daad transactie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Perspectief Rechtsvraag