Resultaat 25–36 van de 248 resultaten wordt getoond

De advocatuur: een boeiend vak, een onophoudelijk leerproces. Van de groei van stagiaire naar ‘volwassen’ advocaat

F. Jongmans

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2000
AA20000641

De bachelor-masterstructuur

J.W. Zwemmer

In dit artikel wordt ingegaan op de invoering van de Europese bachelor-masterstructuur. De gevolgen voor de rechtenfaculteiten worden onder andere besproken.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2001
AA20010240

De beroepsopleiding bedrijfsjuristen

R. van Rooij

Wil de bedrijfs¬jurist, na het doctoraal examen, in de praktijk voldoende beslagen ten ijs komen, dan blijkt hij in het algemeen een aantal juridische en andere vaardigheden te missen. Om de slagvaardigheid van de jonge bedrijfsjurist te vergroten, is in november 1988 de 'Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen' (SBB) opgericht, een samenwerkingsverband van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en de juridische faculteiten van Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg.In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de opzet van de SBB, de werkwijze gedurende de opleiding en de doelgroep van de SBB.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1989
AA19890759

De beroepsopleiding notariaat

W.G. Huijgen, W.M. Kleijn

De afgelopen jaren is men in Nederland bezig een aantal post academische vormen van juridisch onderwijs op te zetten, bijvoorbeeld de opleiding aan de Grotius academie te Amsterdam. In september 1987 ging de beroepsopleiding notariaat van start. Deze is bedoeld als ondersteuning van de stageperiode van drie jaar voor jonge kandidaat-notarissen. Hierna zal worden uiteengezet waarom deze beroepsopleiding is opgezet en wat zij behelst.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 1988
AA19880756

De Brauwerij: de eerste stap naar een volwaardig professioneel bestaan

A.I.M. van Mierlo, R.W. Polak

Een omschrijving van de inhouse opleiding van het advocatenkantoor De Brauw, Blackstone, Westbroek, de zogenaamde Brauwerij.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 2006
AA20060145

De curator

J.C. van Apeldoorn

In dit artikel wordt ingegaan op het werk van de curator bij faillissementen en zijn belanrijke taak en functie.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2003
AA20030703

De eenheid van recht en taal

A.M.P. Gaakeer

De opleiding tot jurist blijkt nogal eens van de praktijk te verschillen, zo krijgt een jurist in de praktijk een zaak niet aangeleverd in het juridisch jargon wat hij eigenlijk moet hebben. Daarom is het heel belangrijk om een zeer goede taalbeheersing te hebben.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2006
AA20060843

De Erin Schulte

R. Zwitser

De uitspraak inzake de Erin Schulte laat zien hoe de organisatie van de internationale stroom van grondstoffen juridisch gestalte krijgt. Het toont hoe complex deze organisatie is en waar het fout kan gaan. Opvallend zijn de verschillen tussen het Engels en het Nederlandse recht met betrekking tot de betalingsverplichting van de bank bij documentair krediet en de afleveringsverplichting van de zeevervoerder aan de houder van het cognossement. Dat geeft een onrustig gevoel. Het handelsrecht heeft harmonisatie nodig en het Engels recht geeft de toon aan. Hier ligt nog een mooie taak voor de rechtswetenschap.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2015
AA20150238

De European Law Students’ Association in het licht van de slotakte van de CVSE conferentie van Helsinki

Th.A.G. Prisse

In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan van the European Law Students' Association (ELSA) in het licht van de slotakte van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa. Er wordt ingegaan op de oprichting, doel, toetredingsmogelijkheden, uitwisselingsprogramma's en wetenschappelijke programma's.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juli 1990
AA19900444

De European Law Students’ Association: de grootste rechtenstudentenvereniging ter wereld

C. Maarschalkerweerd

In dit artikel wordt beschreven wat ELSA is.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 1998
AA19980091

De Europese Universiteit in Florence

H.U. Jessurun d'Oliveira

De Europese Universiteit werd na veel en lang voorbereidend werk in 1972 opgericht door de zes oorspronkelijke lidstaten van de EEG. Dit gebeurde in de vorm van een apart verdrag, dat op 19 april 1972 getekend werd. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken traden in 1975 toe, Griekenland in 1986 en Spanje in 1987.In deze bijdrage wordt de geschiedenis, de structuur en de doelstelling van de EUI besproken. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het rechtendepartement. Ook de selectieprocedure krijgt de nodige aandacht. Ten slotte wordt stilgestaan bij het leven en het verblijf op de universiteit.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 1988
AA19880838

De Faculteit der Rechtgeleerdheid aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Een buitenbeentje?

F.B.M. Kunneman, G.H. Lieuw

In dit artikel wordt de rechtenfaculteit van de Universiteit van Nederlandse Antillen (UNA) belicht. Aan de orde komen de geschiedenis en oprichting van de UNA en faculteit, de organisatie en structuur daarvan, de inhoud en niveau van de aldaar genoten opleiding, de samenstelling van docenten en studenten en de relaties met het buitenland en Nederland. Tenslotte wordt er ingegaan op knelpunten binnen de faculteit.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 1990
AA19900159

Resultaat 25–36 van de 248 resultaten wordt getoond