De European Law Students’ Association in het licht van de slotakte van de CVSE conferentie van Helsinki


In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan van the European Law Students’ Association (ELSA) in het licht van de slotakte van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa. Er wordt ingegaan op de oprichting, doel, toetredingsmogelijkheden, uitwisselingsprogramma’s en wetenschappelijke programma’s.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.A.G. Prisse

Verschijning: juli 1990

Archiefcode: AA19900444

ELSA internationalisering kennis studenten uitwisseling

Internationaal Europees en buitenlands recht

Perspectief Perspectiefartikel