Resultaat 37–48 van de 248 resultaten wordt getoond

De faillissementscurator

T. van Hees

Wat is het dagelijkse werken van de faillissementscurator, welke taken en bevoegdheden heeft hij en hoe kan je faillissementscurator worden?

Perspectief | Perspectiefartikel
Juli 2007
AA20070620

De goede onderzoeksopzet als succesfactor voor de juridische scriptie

M.V.R. Snel

Post thumbnail

Het schrijven van een scriptie is geen eenvoudige opgave. Een grotere nadruk op het ontwikkelen van een goed uitgewerkte onderzoeksopzet kan het scriptietraject voor zowel student als begeleider aangenamer maken. Daarvoor is wel intensief vooronderzoek nodig, gericht op het identificeren van een onderzoeksvraag, het inschatten van de uitvoerbaarheid en de ontwikkeling van een theoretisch kader.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2017
AA20170748

De Haagsche Academie voor Internationaal Recht

W.A. Hamel

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redactie van Ars Aequi een artikel te schrijven over de Haagsche Academie voor Internationaal Recht. Deze unieke instelling lijkt immers in het buitenland meer bekendheid te genieten dan in Nederland zelf. Een bijzondere aanleiding om de schijnwerper eens te richten op de Academie is de toekenning aan de Academie van de Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs 1992. Een prijs die wordt toegekend aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wereldvrede.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juli 1993
AA19930553

De hbo-jurist en zijn maatschappelijke taken

E. van de Luytgaarden

De hbo-jurist komt er aan. Een afgestudeerde juridische bachelor die is opgeleid aan één van de hogescholen die ons land rijk is. Deze jurist wordt gezien als een nieuw fenomeen in het beroepenveld waar het recht een rol speelt. Een zogenaamde ‘nieuwe rechtspleger’. De vraag die de Utrechtse onderzoeksgroep ‘beroepsuitoefening juridische bachelors’ bezighoudt is: welke bagage moet de hbo-jurist hebben om een stevige positie in de arbeidsmarkt te verwerven? Of: welke maatschappelijke ontwikkelingen rechtvaardigen de komst van deze nieuwe beroepsgroep? Met andere woorden: wat zijn de maatschappelijke taken van de hbo-jurist? Ik behandel hier twee ontwikkelingen die licht kunnen laten schijnen op de maatschappelijke functie van de hbo-jurist: de juridisering en het gebrek aan geluksbeleving.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2006
AA20060675

De IE-advocaat wordt internationaal, of hij wil of niet

W. Pors

In deze bijdrage signaleert de auteur dat de internationalisering van geschillenbeslechting en juridische dienstverlening in de intellectuele eigendomspraktijk, met name in de octrooipraktijk, gevolgen heeft voor de rechtenopleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2003
AA20030227

De juridisch medewerker: een ten onrechte ondergeschoven kindje

S.E. Harenberg

Over de werkzaamheden van de juridisch medewerker is maar weinig bekend. Onterecht, want de rol van de juridisch medewerker in het proces van de rechterlijke besluitvorming is veel groter dan over het algemeen wordt gedacht. De werkzaamheden van de juridisch medewerker worden daarom in deze bijdrage uitgelicht.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2014
AA20140070

De juridische opleiding in een internationale context

J.S. Kortmann, M. Thöenes

Artikel over de toekomst van de rechtenstudie waarbij er ook gekeken wordt naar buitenlandse opleidingen in de rechtsgeleerdheid zoals Engeland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer selectie, internationalisering en de invulling van de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 1995
AA19950775

De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid (deel 2)

De juridische wetenschap moet online!

L. van der Wees

Post thumbnail We hebben het internet, en we hebben juristen-wetenschappers die graag hun kennis en opinies ventileren. Het internet is min of meer gratis en bijna voor de hele wereld toegankelijk. Dus ligt het voor de hand dat juristen-wetenschappers het internet inzetten voor informatieoverdracht in de vorm van artikelen en anderszins. En dan heb ik niet over de bibliografische gegevens van publicaties, maar over de gratis toegang tot volledige teksten. Gebeurt dat dan? Nee, althans niet of nauwelijks als je dat afzet tegen het aantal juridische artikelen dat verschijnt. Het kan dus beter, veel beter. Sterker, het moet beter.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2011
AA20110064

De kikker en de os; zes stellingen over inleiding tot de rechtswetenschap

F.B.M. Kunneman

In dit artikel komt aan de hand van zes stellingen een aantal problemen en oplossingen over het in heel Nederland gedoceerde vak `Inleiding tot de rechtswetenschap´ aan de orde.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1988
AA19880545

De Master International Business Transactions & Law van de ANLS

C.E. du Perron

In de bachelor-masterstructuur is het niet meer vanzelfsprekend dat studenten hun gehele rechtenstudie aan dezelfde universiteit blijven. Zij kunnen na het behalen van hun bachelorstitel ook kiezen voor het volgen van een masteropleiding elders. Een van de mogelijkheden is de master International Business Transactions & Law van de Amsterdam Nyenrode Law School. In deze bijdrage beschrijf ik wat die bijzondere masteropleiding inhoudt.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2003
AA20030072

De meerwaarde van Hegels Grundlinien voor rechtenstudenten

R.H. Bos

Post thumbnail Rechtenstudenten zien vragen over rechtvaardigheid, normativiteit en macht vaak als een aparte verzameling vragen die los van positiefrechtelijke leerstukken geanalyseerd en beantwoord moeten c.q. kunnen worden. Hierdoor krijgen de vakken die rechtsfilosofie behandelen een aparte status binnen de bachelor en is de meerwaarde voor studenten niet altijd duidelijk. Door filosofen te behandelen die positiefrechtelijke concepten integreren in hun filosofie kan dit probleem worden ondervangen. In dit artikel wordt een concrete uitwerking aan de hand van Hegels Grundlinien uiteengezet.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2020
AA20200105

Resultaat 37–48 van de 248 resultaten wordt getoond