Showing 37–48 of 235 results

De hbo-jurist en zijn maatschappelijke taken

E. van de Luytgaarden

De hbo-jurist komt er aan. Een afgestudeerde juridische bachelor die is opgeleid aan één van de hogescholen die ons land rijk is. Deze jurist wordt gezien als een nieuw fenomeen in het beroepenveld waar het recht een rol speelt. Een zogenaamde ‘nieuwe rechtspleger’. De vraag die de Utrechtse onderzoeksgroep ‘beroepsuitoefening juridische bachelors’ bezighoudt is: welke bagage moet de hbo-jurist hebben om een stevige positie in de arbeidsmarkt te verwerven? Of: welke maatschappelijke ontwikkelingen rechtvaardigen de komst van deze nieuwe beroepsgroep? Met andere woorden: wat zijn de maatschappelijke taken van de hbo-jurist? Ik behandel hier twee ontwikkelingen die licht kunnen laten schijnen op de maatschappelijke functie van de hbo-jurist: de juridisering en het gebrek aan geluksbeleving.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2006
AA20060675

De IE-advocaat wordt internationaal, of hij wil of niet

W. Pors

In deze bijdrage signaleert de auteur dat de internationalisering van geschillenbeslechting en juridische dienstverlening in de intellectuele eigendomspraktijk, met name in de octrooipraktijk, gevolgen heeft voor de rechtenopleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2003
AA20030227

De juridisch medewerker: een ten onrechte ondergeschoven kindje

S.E. Harenberg

Over de werkzaamheden van de juridisch medewerker is maar weinig bekend. Onterecht, want de rol van de juridisch medewerker in het proces van de rechterlijke besluitvorming is veel groter dan over het algemeen wordt gedacht. De werkzaamheden van de juridisch medewerker worden daarom in deze bijdrage uitgelicht.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2014
AA20140070

De juridische opleiding in een internationale context

J.S. Kortmann, M. Thöenes

Artikel over de toekomst van de rechtenstudie waarbij er ook gekeken wordt naar buitenlandse opleidingen in de rechtsgeleerdheid zoals Engeland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer selectie, internationalisering en de invulling van de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 1995
AA19950775

De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid (deel 2)

N.H.M. Roos

Tweede deel van een artikel waarin aan de orde komt wat de perspectieven qua werkgelegenheid zijn voor (net afgestudeerde) juristen. Ook komt de werkloosheid onder academici en juristen in het bijzonder aan de orde. Verder komt aan de orde waar juristen werken onderverdeeld naar beroepsgroep. Het artikel wordt afgesloten met enkele adviezen ter verhoging van de kans voor juristen op werk.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 1988
AA19880025

De juridische wetenschap moet online!

L. van der Wees

We hebben het internet, en we hebben juristen-wetenschappers die graag hun kennis en opinies ventileren. Het internet is min of meer gratis en bijna voor de hele wereld toegankelijk. Dus ligt het voor de hand dat juristen-wetenschappers het internet inzetten voor informatieoverdracht in de vorm van artikelen en anderszins. En dan heb ik niet over de bibliografische gegevens van publicaties, maar over de gratis toegang tot volledige teksten. Gebeurt dat dan? Nee, althans niet of nauwelijks als je dat afzet tegen het aantal juridische artikelen dat verschijnt. Het kan dus beter, veel beter. Sterker, het moet beter.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2011
AA20110064

De kikker en de os; zes stellingen over inleiding tot de rechtswetenschap

F.B.M. Kunneman

In dit artikel komt aan de hand van zes stellingen een aantal problemen en oplossingen over het in heel Nederland gedoceerde vak `Inleiding tot de rechtswetenschap´ aan de orde.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1988
AA19880545

De Master International Business Transactions & Law van de ANLS

C.E. du Perron

In de bachelor-masterstructuur is het niet meer vanzelfsprekend dat studenten hun gehele rechtenstudie aan dezelfde universiteit blijven. Zij kunnen na het behalen van hun bachelorstitel ook kiezen voor het volgen van een masteropleiding elders. Een van de mogelijkheden is de master International Business Transactions & Law van de Amsterdam Nyenrode Law School. In deze bijdrage beschrijf ik wat die bijzondere masteropleiding inhoudt.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2003
AA20030072

De meerwaarde van Hegels Grundlinien voor rechtenstudenten

R.H. Bos

Rechtenstudenten zien vragen over rechtvaardigheid, normativiteit en macht vaak als een aparte verzameling vragen die los van positiefrechtelijke leerstukken geanalyseerd en beantwoord moeten c.q. kunnen worden. Hierdoor krijgen de vakken die rechtsfilosofie behandelen een aparte status binnen de bachelor en is de meerwaarde voor studenten niet altijd duidelijk. Door filosofen te behandelen die positiefrechtelijke concepten integreren in hun filosofie kan dit probleem worden ondervangen. In dit artikel wordt een concrete uitwerking aan de hand van Hegels Grundlinien uiteengezet.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2020
AA20200105

De ministerieplicht van de notaris

T.J. Mellema-­Kranenburg

Een notaris is een hybride figuur: enerzijds is hij openbaar ambtenaar die een in de wet omschreven taak moet verrichten (ministerieplicht), anderzijds is hij ondernemer die op efficiënte wijze en op een integere manier zijn kantoor moet organiseren. Daarnaast is hij een poortwachter die een belangrijke taak heeft binnen de ordening van de samenleving.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2020
AA20200100

De Nationale Pleitmarathon 1992

N.E.D. Faber, W. van Kerkvoorden, A. Meijer

Op zaterdag 6 juni 1992 werd in het Aula-/ Congresgebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen voor de tweede maal de Nationale Pleitmarathon gehouden. Zeven teams van zeven verschillende juridische faculteiten namen aan deze landelijke pleit- en rechtbankwedstrijd voor studenten deel. Het Pleitgenootschap Rota Carolina uit Nijmegen behaalde zowel de titel 'Beste Pleiter 1992' als de titel 'Beste Rechtbank 1992'. In deze korte bijdrage wordt het fenomeen Nationale Pleitmarathon aan een nadere beschouwing onderworpen. Ook wordt aandacht geschonken aan de reeds bij enkele juridische faculteiten bestaande mogelijkheid, de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid van studenten door middel van pleitoefeningen te vergroten. Helaas kennen nog niet alle faculteiten op dit terrein — al dan niet verplichte — onderwijsprogramma's. De auteurs menen dat hierin — liefst op korte termijn — verandering dient te worden gebracht, zodat ook vanuit de onderscheiden faculteiten de ontwikkeling van deze voor de jurist zo belangrijke vaardigheid wordt gestimuleerd. Een jaarlijks terugkerende landelijke krachtmeting, in de vorm van een Nationale Pleitmarathon, kan in dit proces de rol van katalysator vervullen.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1992
AA19920473

De noot van de toekomst – de toekomst van de noot?

R.J.N. Schlössels

De juridische annotatie heeft het moeilijk. Als wetenschappelijke publicatie dreigt zij definitief te worden afgewaardeerd. Het wordt hoog tijd dat de juridische wetenschap achter de noot gaat staan.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2012
AA20120230

Showing 37–48 of 235 results