Digesten

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

Ad Edictum Aedilium Curulium

De Romeinsrechtelijke grondslag van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

K.J. Krzeminski

Bij de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 werd de bijzondere regeling voor verborgen gebreken afgeschaft. Een aantal schrijvers was van mening dat daarmee de banden met het Romeinse recht definitief waren verbroken. Sinds de implementatie van EG Richtlijn Consumentenkoop is deze stelling niet langer verdedigbaar.

Overig | Rode draad | Digesten
september 2005
AA20050692

Bezit en verkrijgende verjaring in het Romeinse recht met bijzondere aandacht voor het titelvereiste

E.H. Pool

Dit artikel borduurt voort op een eerder in Ars Aequi uitgebracht artikel over eigendom, bezit en houderschap en gaat ook in op titelvereiste bij verkrijgende verjaring.

Overig | Rode draad | Digesten
oktober 2006
AA20060711

De historische oorsprong van artikel 5:2 BW

J.A. Ankum

Een uiteenzetting van de tot stand koming van art 5:2 BW, te beginnen bij de Romeinse tijd en eindigend bij de huidige tijd.

Overig | Rode draad | Digesten
november 2006
AA20060784

De lex Aquilia en de moderne onrechtmatige daad

C.J.H. Jansen

Het ontstaan van de onrechtmatige daadsproblematiek wordt doorlopen, te beginnen met de lex Aquilia uit de Romeinse tijd tot het huidige artikel 6:162 BW.

Overig | Rode draad | Digesten
februari 2006
AA20060091

De Romeinsrechtelijke dwalingsregeling als grondslag van de huidige

J.H.A. Lokin

Aan de hand van de romeinsrechtelijke teksten wordt het begrip en de oorsprong van het begrip dwaling verklaard.

Overig | Rode draad | Digesten
september 2005
AA20050684

De Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregel en het recht van reclame van artikel 7:39-44 BW

R. Feenstra

In dit artikel in de digestenreeks wordt de Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregeling, een zaak is al volgens de regel overgedragen maar wordt pas eigendom van de koper nadat deze de koopprijs wordt voldaan, vergeleken met Nederlandsrechtelijke regeling rondom het recht van reclame.

Overig | Rode draad | Digesten
december 2006
AA20060876

Een kwestie van afhankelijkheid

J.C. Out

Een uiteenzetting van het Romeinse recht waaruit de overeenkomst van geldlening en van verbruiklening zijn voortgekomen.

Overig | Rode draad | Digesten
december 2005
AA20050992

Het causale en abstracte stelsel van eigendomsoverdracht

J.J. Hallebeek

In dit artikel wordt besproken in hoeverre dat er voor een geldige eigendomsoverdracht een rechtsgrond, titel, vereist is. Het causale stelsel, dat in Nederland geldt, wordt vergeleken met het abstracte stelsel dat in Duitsland geldt. Besproken wordt vanuit het Romeinse recht (Corpus Iuris Civilis) hoe dit verschil heeft kunnen ontstaan.

Overig | Rode draad | Digesten
maart 2006
AA20060174

Justinianus legislator

J.E. Spruit

In dit eerste artikel in de reeks Digesten wordt de geschiedenis en de verschillende onderdelen van het Corpus Iuris Civilis besproken. Verder wordt er ingegaan op de receptie van het Romeinse recht en de bron van het Nederlandse burgerlijk recht.

Overig | Rode draad | Digesten
juni 2005
AA20050433

Ongerechtvaardigde verrijking

E.J.H. Schrage

Vanaf de dagen van het Romeinse recht zijn het contract en de onrechtmatige daad niet de enige bronnen van verbintenissen. Er zijn er nog een paar meer. Daaronder speelt de ongerechtvaardigde verrijking een belangrijke rol. Iedereen is tegen ongerechtvaardigde verrijking: vanaf de Romeinse jurist Pomponius, via de middeleeuwse jurist Martinus Gosia, tot de Hollandse natuurrechtsleraar Hugo de Groot. Desondanks heeft de vormgeving van een goede regeling veel voeten in de aarde. We volgen de ontwikkeling van een belangwekkend leerstuk vanaf de 2e eeuw na Chr. tot in het Nieuw BW.

Overig | Rode draad | Digesten
oktober 2005
AA20050815

Opzet, schuld en toeval

T. Wallinga

In dit artikel in de Digesten reeks wordt de oorsprong van de opzet, schuld en toeval in het aansprakelijkheidsrecht besproken aan de hand van het Romeiense recht. Later wordt nog gekeken hoe het zit in het Nederlandse recht.

Overig | Rode draad | Digesten
november 2005
AA20050918

Over generale en bijzondere zekerheidsrechten

W.J. Zwalve

Een uiteenzetting van de Romeinse zekerheidsrechten aan de hand van een vraagstuk van de bekende Romeinse jurist Papinianus.

Overig | Rode draad | Digesten
januari 2006
AA20060018

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond