De Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregel en het recht van reclame van artikel 7:39-44 BW


In dit artikel in de digestenreeks wordt de Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregeling, een zaak is al volgens de regel overgedragen maar wordt pas eigendom van de koper nadat deze de koopprijs wordt voldaan, vergeleken met Nederlandsrechtelijke regeling rondom het recht van reclame.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Feenstra

Verschijning: december 2006

Archiefcode: AA20060876

overdracht prijsbetalingsregeling recht van reclame traditio

Metajuridica RechtsvergelijkingRomeins recht

Overig Rode draad Digesten