De Romeinsrechtelijke dwalingsregeling als grondslag van de huidige


Aan de hand van de romeinsrechtelijke teksten wordt het begrip en de oorsprong van het begrip dwaling verklaard.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: september 2005

Archiefcode: AA20050684

dwaling Romeins recht

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Overig Rode draad Digesten