Bezit en verkrijgende verjaring in het Romeinse recht met bijzondere aandacht voor het titelvereiste


Dit artikel borduurt voort op een eerder in Ars Aequi uitgebracht artikel over eigendom, bezit en houderschap en gaat ook in op titelvereiste bij verkrijgende verjaring.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Pool

Verschijning: oktober 2006

Archiefcode: AA20060711

bezit eigendom titel usucapio verkrijgende verjaring

Metajuridica Romeins recht

Overig Rode draad Digesten