Boekbespreking

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

‘Slechts de “principieele” houding lijkt mij in dezen “doelmatig”’

Boekbeschouwing naar aanleiding van Kees Schuyt, R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid

C.J.H. Jansen, W.D.M. Rijnenberg

Corjo Jansen en Willem Rijnenberg bespreken in deze bijdrage het boek 'R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid' van Kees Schuyt en daarmee ook het leven en werk van Cleveringa, de Leidse facultaire gemeenschap uit de oorlogstijd en een ander vooraanstaand, maar onderbelicht gebleven lid van deze gemeenschap, Ben Telders.

Literatuur | Boekbespreking
november 2019
AA20190919

Aids in het recht

E. Baars, L. Kaemingk, T.B. Trotman

Precies twee weken na de wereld-AIDSdag werd op 14 december 1990 door Ars Aequi Libri een symposium georganiseerd onder de titel 'AIDS en besmettingsrisico's'. Op deze dag werd gesproken over 'AIDS en de residentiële hulpverlening' en over 'Hulpverlening en AIDS'. Ars Aequi Libri bood op deze symposium-middag aan mevrouw Haas-Berger (voorzitter van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid) het eerste exemplaar van de bundel 'AIDS in het Recht' aan. De redactie van deze bundel heeft hiermee geprobeerd de voornaamste juridische aspecten van de AIDS-problematiek op een rijtje te zetten. De diverse auteurs zijn gevraagd ieder vanuit hun eigen specialisme rechtsvragen rond seropositiviteit en AIDS te behandelen. Dit heeft geleid tot een interessante bundel die zeker het bespreken waard is.

Literatuur | Boekbespreking
maart 1991
AA19910272

Bestuursrecht en nieuw BW

F.J. van Ommeren, B.J. Schueler

In dit artikel wordt een boek besproken dat de veranderingen voor het bestuursrecht behandelt nadat het NBW is ingevoerd. In de boekbespreking komen aan de orde: rechtstreekse toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de ingevoerde schakelbepalingen. Er wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Literatuur | Boekbespreking
februari 1989
AA19890154

Client interviewing for lawyers (Avrom Sherr)

R. Dekkers

In dit artikel wordt een boek besproken dat voor juristen van groot belang kan zijn in geval zij in de commerciële praktijk werken waarbij zij veel te maken hebben met gesprekken met cliënten. In het artikel komt de waarde van het boek voor de rechtspraktijk duidelijk naar voren.

Literatuur | Boekbespreking
juli 1988
AA19880479

De ‘filosofie van het begrijpen’ van H-G Gadamer

C.E. Smith

Post thumbnail Hoe achterhalen wij de betekenis van Hamlet, de Magna Charta of een testament? De methoden van de natuurwetenschappen – observatie, deductie en experiment – volstaan hier niet. Om een tekst te begrijpen dienen we volgens Gadamer de gehele historische context te begrijpen waarin zowel tekst als lezer liggen ingebed. De methode van de geesteswetenschappen vereist daarom niet distantie, maar juist betrokkenheid van de onderzoeker.

Literatuur | Boekbespreking
april 2015
AA20150333

De staatssecretaris in Nederland 1948-1988

D. Dolman

Bespreking van het proefschrift van H. Groeneveld over de staatssecretaris in het Nederlandse staatsbestel in de periode 1948 - 1988. Er wordt ingegaan op het functioneren, diens taken, de benoeming, de verhouding tussen minister en de staatssecretaris.

Literatuur | Boekbespreking
juni 1990
AA19900405

Een eigen blik op de eerste aanleg

W.I. Wisman

Post thumbnail Wemmeke Wisman bespreekt Procesrecht. Eerste aanlegvan rechter, hoogleraar en advocaat A.C. van Schaick.

Literatuur | Boekbespreking
december 2012
AA20120964

Eenheid en verscheidenheid in het Nederlandse ondernemingsrecht.

Bespreking van Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009

M.J.G.C. Raaijmakers

‘Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie om in dit blad de nieuwe Asser 2-II*, bewerkt door de Nijmeegse hoogleraren Gerard van Solinge en Marco Nieuwe Weme, met een korte bespreking onder de aandacht van de lezers te brengen. Eenvoudig is dat niet voor een handboek dat 1082 pagina’s telt en waarvan zowel de eigen opzet als de verhouding tot andere delen van de Asser-serie belangrijk is gewijzigd. Ik beperk mij tot enkele kanttekeningen bij die algemene opzet en de verwerking van belangrijke veranderingen in ons ondernemingsrecht, vooral de flex-BV.’

Literatuur | Boekbespreking
april 2011
AA20110318

Europa verovert het privaatrecht

J.W. van de Gronden, E.H. Hondius

In dit artikel wordt de nieuwe Asser-Hartkamp besproken in welk boek de invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht centraal staat. De structuur en de bronnen worden besproken alsmede het feit dat het boek zowel voor de Europeesrechtelijke jurist als de civilist een belangrijk werk kan zijn.

Literatuur | Boekbespreking
juni 2009
AA20090424

Gewaande rechten

Boekbespreking van 'Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche constitutie' van M.J. Gunning

P. van der Grinten, K. Vos

In dit artikel, behorend bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt een proefschrift besproken met als titel `Gewaande rechten´ waarin het denken over vrouwenrechten en de positie van vrouwen door grote denkers, zoals Thomas van Aquino, Locke, Rousseau en Kant aan de orde komt.

Literatuur | Boekbespreking | Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
mei 1992
AA19920299

Het Burgerlijk Wetboek in de jungle

A.G. Castermans

Op 1 januari 1992 werd de kern van het vermogensrecht vernieuwd met de invoering van de Boeken 3, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. De redactie vroeg A.G. Castermans het wetboek 30 jaar na dato te recenseren. Hij beschrijft de totstandkoming, enkele belangrijke vernieuwingen en de maatschappelijke betekenis van het inmiddels niet meer zo nieuwe Burgerlijk Wetboek. Wat hem betreft krijgt het boek vijf sterren, of vijf ballen.

Literatuur | Boekbespreking
februari 2022
AA20220158

Het proces tegen Wilhelm II

Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I - H. Andriessen e.a.

M. Cupido

Post thumbnail

Het proces tegen Wilhelm II: Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I doet verslag van een fictief strafproces tegen de Duitse keizer Wilhelm II. De vraag die in dit proces centraal staat is of de keizer schuldig is aan (de misdrijven gepleegd tijdens) de Eerste Wereldoorlog. In deze boekbespreking wordt het oordeel van het fictieve gerecht besproken en geëvalueerd.

Literatuur | Boekbespreking
oktober 2016
AA20160792

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond