‘Slechts de “principieele” houding lijkt mij in dezen “doelmatig”’

Boekbeschouwing naar aanleiding van Kees Schuyt, R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid


Corjo Jansen en Willem Rijnenberg bespreken in deze bijdrage het boek ‘R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid’ van Kees Schuyt en daarmee ook het leven en werk van Cleveringa, de Leidse facultaire gemeenschap uit de oorlogstijd en een ander vooraanstaand, maar onderbelicht gebleven lid van deze gemeenschap, Ben Telders.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen, W.D.M. Rijnenberg

Verschijning: November 2019

Archiefcode: AA20190919

Cleveringa hoogleraar Kees Schuyt Leiden protestrede rechtenfaculteit Telders Tweede Wereldoorlog

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Literatuur Boekbespreking