Aids in het recht


Precies twee weken na de wereld-AIDSdag werd op 14 december 1990 door Ars Aequi Libri een symposium georganiseerd onder de titel ‘AIDS en besmettingsrisico’s’. Op deze dag werd gesproken over ‘AIDS en de residentiële hulpverlening’ en over ‘Hulpverlening en AIDS’. Ars Aequi Libri bood op deze symposium-middag aan mevrouw Haas-Berger (voorzitter van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid) het eerste exemplaar van de bundel ‘AIDS in het Recht’ aan. De redactie van deze bundel heeft hiermee geprobeerd de voornaamste juridische aspecten van de AIDS-problematiek op een rijtje te zetten. De diverse auteurs zijn gevraagd ieder vanuit hun eigen specialisme rechtsvragen rond seropositiviteit en AIDS te behandelen. Dit heeft geleid tot een interessante bundel die zeker het bespreken waard is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Baars, L. Kaemingk, T.B. Trotman

Verschijning: maart 1991

Archiefcode: AA19910272

aids gedetineerden hiv mensenrechten rechtsvraag testrecht vreemdeling

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Literatuur Boekbespreking