Het proces tegen Wilhelm II

Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I - H. Andriessen e.a.


Het proces tegen Wilhelm II: Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I doet verslag van een fictief strafproces tegen de Duitse keizer Wilhelm II. De vraag die in dit proces centraal staat is of de keizer schuldig is aan (de misdrijven gepleegd tijdens) de Eerste Wereldoorlog. In deze boekbespreking wordt het oordeel van het fictieve gerecht besproken en geëvalueerd.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Cupido

Verschijning: oktober 2016

Archiefcode: AA20160792

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrechtStaats- en bestuursrecht Oorlogsrecht

Literatuur Boekbespreking