Eenheid en verscheidenheid in het Nederlandse ondernemingsrecht.

Bespreking van Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009


‘Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie om in dit blad de nieuwe Asser 2-II*, bewerkt door de Nijmeegse hoogleraren Gerard van Solinge en Marco Nieuwe Weme, met een korte bespreking onder de aandacht van de lezers te brengen. Eenvoudig is dat niet voor een handboek dat 1082 pagina’s telt en waarvan zowel de eigen opzet als de verhouding tot andere delen van de Asser-serie belangrijk is gewijzigd. Ik beperk mij tot enkele kanttekeningen bij die algemene opzet en de verwerking van belangrijke veranderingen in ons ondernemingsrecht, vooral de flex-BV.’


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: April 2011

Archiefcode: AA20110318

Asser 2-II

Burgerlijk recht

Literatuur Boekbespreking

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen