De staatssecretaris in Nederland 1948-1988


Bespreking van het proefschrift van H. Groeneveld over de staatssecretaris in het Nederlandse staatsbestel in de periode 1948 – 1988. Er wordt ingegaan op het functioneren, diens taken, de benoeming, de verhouding tussen minister en de staatssecretaris.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Dolman

Verschijning: Juni 1990

Archiefcode: AA19900405

benoeming bijstand eigen beleid portefeuille staatssecretaris

Staats- en bestuursrecht

Literatuur Boekbespreking