Client interviewing for lawyers (Avrom Sherr)


In dit artikel wordt een boek besproken dat voor juristen van groot belang kan zijn in geval zij in de commerciële praktijk werken waarbij zij veel te maken hebben met gesprekken met cliënten. In het artikel komt de waarde van het boek voor de rechtspraktijk duidelijk naar voren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Dekkers

Verschijning: Juli 1988

Archiefcode: AA19880479

advising advocaat-cliënt-relatie gesprekstechniek listening questioning

Literatuur Boekbespreking

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen