Digitalisering en recht (Digitaal boek)


Een bundeling van zeven artikelen over een zeer actueel onderwerp: digitalisering en recht. Zowel tijdens de opleiding als in de rechtspraktijk komen juristen onvermijdelijk met dit thema in aanraking. Veertien rechtenstudenten doen verslag van hun onderzoek naar aspecten van digitalisering op het gebied van het bestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht en ondernemingsrecht.

 


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen (red.)

1e druk 2023

Verschijningsdatum: 04-04-2023

ISBN: 9789493199934

Pagina's: 140

AI-verordening Algoritmische besluitvorming bitcoins Decentralized Autonomous Organization digitalisering DSA Instagram TikTok toegang tot smartphone tokenhouders

Algemeen juridisch

Alle uitgaven Digitale uitgaven Law Extra

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.