In omnibus omnia

over vage en scherpe normen in het recht


In omnibus omnia  is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vijftien rechtenstudenten doen erin verslag van hun onderzoek naar vage normen in het recht. Zij bestuderen dat thema vanuit staatsrechtelijk, strafrechtelijk, privaatrechtelijk en Europeesrechtelijk perspectief. Alle artikelen hebben betrekking op een actueel vraagstuk, dat samenhangt met een bepaalde vage norm in een van deze rechtsgebieden. Zo passeren onderwerpen als het dilemma van de weigerambtenaar, de omvang van de parlementaire immuniteit, de uitleg van verkeersopvattingen en de reikwijdte van beledigingsdelicten de revue.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

1e druk 2013

Verschijningsdatum: 09-07-2013

ISBN: 9789069168906

Pagina's: 116

beledigingsdelicten beperkingssystematiek moderne grondrechten nationale billijkheidsbepalingen verkeersopvatting

Algemeen juridisch Metajuridica

Alle uitgaven Law Extra

 24,50